Indtast dine oplysninger

 

 

treatment data

Informationsmeddelelsen vedrørende behandling af personlige oplysninger iht. artikel 13 i loven om beskyttelse af personlige data (italiensk lovbekendtgørelse 196/03)

Kære Bruger,

I medfør af artikel 13 i loven om beskyttelse af personlige data (italiensk lovbekendtgørelse 196/03) forelægges De i det efterfølgende informationsmeddelelsen vedrørende behandlingen af Deres personlige oplysninger, som udføres hos Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. med henblik på levering af de anmodede serviceydelser.

1) De personlige oplysninger, som De afgiver i forbindelse med tilmelding til serviceydelserne udbudt af Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. eller indsamlet efterfølgende i forbindelse med benyttelse af selve serviceydelserne, behandles med det formål, at Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. kan kommunikere med og/eller kontakte personer, der har skrevet under på at benytte serviceydelserne.

Brugerens afgivne oplysninger behandles af Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. vha. IT- og telematiske værktøjer og i papirformat.

Oplysningerne i databanken videregives ikke til tredjepart, men kan anvendes af personalet hos Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. (bla. i forbindelse med indkrævning af betalinger, juridiske sager, customer care), som er ansvarlige for udførelsen af ovennævnte formål.

I overensstemmelse med reglerne i gældende lov, jf. italiensk lovbekendtgørelse 196/03 og efterfølgende ændringer, opbevares oplysninger vedrørende telematisk trafik (data vedrørende placering og internetforbindelse – såkaldte logfiler) i seks (6) måneder med henblik på fakturering eller betaling (i tilfælde af betalingsserviceydelser), som foreskrevet i artikel 123 i ovennævnte lovbekendtgørelse 196/03 og efterfølgende ændringer. Perioden løber fra dato fra betalingsfrist for fakturaen.

Det er påkrævet, at De afgiver Deres personlige oplysninger til ovenfor nævnte formål. I tilfælde af manglende, delvise eller unøjagtige oplysninger kan det medføre, at det ikke er muligt at yde Dem de efterspurgte serviceydelser.

2) Mod Deres udtrykkelige tilladelse og indtil tilbagekald af denne, kan Deres personlige oplysninger blive behandlet direkte eller gennem tredjepart – også gennem en eller flere eksterne kommunikationspartnere (email, telefon, automatiserede opkaldssystemer uden operatør eller fax) samt med henblik på formålene jf. punkt 1 i informationsmeddelelsen til formål, der ikke er direkte tilknyttet serviceydelserne, eller med henblik på:

a) eventuel antagelse hos associerede campingpladser
b) fremsendelse, også via SMS, elektronisk post og/eller telefonkanaler, af reklame-, informations- og salgsmateriale
c) salgsaktiviteter og direkte og indirekte placering vha. forskellige salgskanaler
d) interaktive salgsmeddelelser
e) undersøgelse af tilfredsheden hos kunderne vedrørende serviceydelsernes kvalitet (også gennem tredjepart)
f) promoveringsinitiativer vedrørende produkter og/eller tredjeparts serviceydelser
g) undersøgelser og statistiske studier og markedsanalyser.

Tilladelse til behandlingen og formålene nævnt i punkt 2 er ikke obligatoriske. Efter en eventuel nægtelse vil Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. behandle Deres oplysninger udelukkende til de formål, der er angivet i punkt 1.

Behandlingerne nævnt i punkt 1 og 2 kan blive udført ved hjælp af papirformat eller IT- og/eller telematisk support og under alle omstændigheder ifølge metoder og procedurer, der sikrer overensstemmelse med reglerne i de gældende lovbestemmelser på området.

På Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. behandles Deres personlige oplysninger af de ansatte inden for Customer Care, Salg, Marketing, Fakturering og IT. Disse ansatte, der arbejder direkte for den “Ansvarlige for behandlingen” har fået til opgave at beskæftige sig med behandlingen og er til dette formål blevet instrueret heri.

Ud over de ansatte hos Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. kan nogle af behandlingerne af Deres personlige data også blive udført af tredjeparter, med hjemsted i Italien og/eller i udlandet, som Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. uddelegerer visse opgaver (eller dele heraf) til, og som vedrører ovennævnte serviceydelser. I sådanne tilfælde arbejder tredjeparter som selvstændige indehavere, eller vil blive udpeget som ansvarlige eller ansatte til behandlingen. De ansvarlige eller udpegede personer vil modtage passende instruktioner under særlig henvisning til anvendelse af nogle minimum sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre oplysningernes fortrolighed og sikkerhed. Ovennævnte tredjeparter omfatter hovedsageligt følgende virksomheder: Inkassofirmaer, Faktureringsvirksomheder, Virksomheder, der udskriver og fremsender fakturaer til kunderne, Konsulentfirmaer, Kreditoverdragelsesvirksomheder, Telemarketingvirksomheder og call centre, Agenter, franchisee.

Indehaveren af behandlingen af Deres personlige oplysninger er:
Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l.
I forbindelse med behandlingen af Deres personlige oplysninger, kan De direkte, og til enhver tid, udøve Deres rettigheder i medfør af artikel 7 i loven, som er anført i det følgende, ved at skrive til:

Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l.
Via Altinate 62
35121 Padova
Italia

"Artikel 7 Ret til adgang til personlige oplysninger og andre rettigheder"
1. Den pågældende person har ret til at få bekræftet eksistensen af personlige oplysninger, som vedrører denne, også selv om de endnu ikke er blevet registreret, samt deres oplysning i forståelig form.

2. Den pågældende person har til at få oplyst:
a) oprindelsen af de personlige oplysninger
b) formål og metode i forbindelse med behandlingen
c) den anvendte logik anvendt i tilfælde af behandling ved hjælp af elektroniske værktøjer
d) identifikationsoplysninger på indehaveren, de ansvarlige og den udpegede repræsentant i Italien, hvis det gør sig gældende
e) personer og personkategorier, som de personlige oplysninger videregives til, eller som kan få kendskab til dem, da de er udpegede agenter i Italien, ansvarlige eller udpegede til opgaven.

3. Den pågældende person har ret til at få oplysning om:
a) opdatering, ændring, hvis det har interesse, integrering af oplysningerne
b) annullering, anonym ændring eller blokering af de behandlede oplysninger i modstrid med loven, herunder dem, som ikke behøves bevares med henblik på de formål, som oplysningerne er blevet indsamlet og efterfølgende behandlet til
c) attestering om, at handlingerne i medfør af forrige punkt A og B er blevet videregivet, også hvad angår indholdet, hvem oplysningerne er blevet videregivet til, undtagen i tilfælde hvor dette ikke er muligt eller indebærer en indsats, som ikke kan måle sig med den beskyttede rettighed.

4. Den pågældende person har ret til at gøre modstrid helt eller delvist:
a) af retmæssige årsager mod behandlingen af de personlige oplysninger, der vedrører denne, selv om disse er tilknyttet formålet for indsamlingen
b) mod behandlingen af de personlige oplysninger, der vedrører denne med henblik på fremsendelse af reklamemateriale eller direkte salgsmateriale eller med det formål at udføre markedsundersøgelser eller salgskommunikation.

"Ovennævnte rettigheder kan udøves direkte eller ved skriftlig fuldmagt til fysiske personer eller organisationer."

jeg acceptererjeg accepterer ikke